Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
SBI
120
10000000
2
ChienMa2
120
10000000
3
123qw
120
10000000
4
ChienMa1
120
10000000
5
SBC
120
10000000
6
BoGiaHamChoi
120
10000000
7
BT14___
120
10000000
8
BT14_
120
10000000
9
BT14
120
10000000
10
HongNgocBow
120
10000000
11
qreqw
120
10000000
12
asd12as
120
10000000
13
CaooBangHaii
120
10000000
14
NaNa
120
10000000
15
HungLinhAnh
120
10000000
16
12334
120
10000000
17
ERV
120
10000000
18
EFB
120
10000000
19
NuHoang_XiKe
120
10000000
20
Stop
120
10000000