Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ERV
120
99,999,999,999 gold
2
12334
120
99,999,999,999 gold
3
EFB
120
99,999,999,999 gold
4
AERFR
120
99,999,999,999 gold
5
ChienMa3
120
99,999,999,999 gold
6
qreqw
120
99,999,990,999 gold
7
PhaGame
120
99,999,989,999 gold
8
BT14_
120
99,999,985,998 gold
9
BT14
120
99,999,981,998 gold
10
BT14___
120
99,999,922,997 gold