Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
BoGiaHamChoi
120
99,999,999,999 gold
2
HongNgocBow
120
99,999,999,999 gold
3
HungLinhAnh
120
99,999,999,999 gold
4
12334
120
99,999,999,999 gold
5
ERV
120
99,999,999,999 gold
6
EFB
120
99,999,999,999 gold
7
NuHoang_XiKe
120
99,999,999,999 gold
8
AERFR
120
99,999,999,999 gold
9
HeoCon
120
99,999,999,999 gold
10
ChienMa3
120
99,999,999,999 gold